Bloco dos Arcos photo

BdA noite do samba - 9 - way beyond the train of eleven o clock

BdA noite do samba - 9 - way beyond the train of eleven o clock

BdA noite de samba, Tussen de Bogen 19 Amsterdam, 12 October 2012